• Lavanta Fidesi
    Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı bitkikidir.